FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Bölge ve Dil seçenekleri ayarı / Lazuri.Com

 

___________________________________________________

 

Bölge ve Dil seçenekleri ayarı(windows)

Bölgesel Destek ve Dil Desteği Nasıl Yapılandırılmalı
Fontların Türkçe dışındaki işletim sistemlerinde sorunsuz kullanılabilmesi için aşağıdaki işlemleri yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bu işlemleri yaptıktan sonra Türkçe hazırlanmış program ve sayfalarda dil ile ilgili sorunlarınızı giderdiğiniz gibi dil seçimine izin veren tüm programlarda(örneğin: Word, Excel) Türkçe karakterleri kullanabilirsiniz. Bu işlemler başarıyla yapılmadığı sürece bütün Türkçe programlarda olduğu gibi Lazcada da sorunlar yaşayabilirsiniz. Fontları rahatça kullanabilmeniz için (anlamsız yazı karakterleri ve sözcüklerle karşılaşmamak için) Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda dil seçimini(Türkçe) yapmanızgerekmekte.

Windows® işletim sistemi, İngilizce’nin yanı sıra 24 resmi yerel sürüm olarak piyasaya sunulmakta. Windows’un tüm sürümlerinde, belgeleri yüzlerce dilde görüntüleyebilir, giriş yapabilir, düzenleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Bölgesel tercihleri, yazı tiplerini, klavye düzenlerini, sıralama düzenlerini, tarih biçimlerini, vb. ayarlayabilirsiniz.

Windowsun bazı dil sürümleri, tüm karakterlerin düzgün girilebilmesi ve görüntülenebilmesi için Karmaşık Komut Dosyası ve Sağdan Sola Dil Topluluğu (Complex Script and Right-to-Left Language Collection) ya da Doğu Asya Dil Topluluğu (East Asian Language Collection) gibi özelliklerin yüklenebilmesi gerekebilir.

Geçerli kullanıcıya bir girdi dili eklemek için

 1. Denetim Masası’nda (Control Panel - Systemsteuerung) Bölge ve Dil Seçenekleri’ni (Regional and Language Options - Regions und Sprachoptionen) tıklayın.
 2. Diller (Languages - Sprachen) sekmesini tıklayın, sonra da Metin hizmetleri ve giriş dilleri (Text services and input languages Textdienste und eingabesprachen) altında Ayrıntılar’ı (Details) tıklayın.
 3. Yüklü hizmetler (Installed services) altında Ekle’yi (Add) tıklayın.
 4. Giriş Dili (Input Language) kutusunda, Şekil 1’de gösterildiği gibi giriş yapmasını etkinleştirmek istediğiniz dillere eklenecek giriş dilini tıklayın.


Şekil 1. Giriş dilini eklemek

Bu, giriş dilini Klavye düzeni/IME (Keyboard layout/IME) kutusunda listelenen varsayılan klavye düzeniyle yükler.

Bir giriş dilinde alternatif klavye düzeni/IME eklemek için

 1. Denetim Masası’nda (Control Panel) Bölge ve Dil Seçenekleri’ni (Regional and Language Options) tıklayın.
 2. Diller (Languages) sekmesini tıklayın, sonra da Metin hizmetleri ve giriş dilleri (Text services and input languages) altında Ayrıntılar’ı (Details) tıklayın.
 3. Yüklü hizmetler (Installed services) altında Ekle’yi (Add) tıklayın.
 4. Klavye düzeni/IME (Keyboard layout/IME) kutusunda, kullanıcıların belirtilen giriş dilinde metin girmesini etkinleştirmek için eklemek istediğiniz alternatif klavye düzeni ya da IME’yi tıklayın(Türkçe Türkçe Q).


Şekil 2. Klavye düzenini seçmek

Geçerli varsayılan giriş dilini belirlemek için

 1. Denetim Masası’nda (Control Panel) Bölge ve Dil Seçenekleri’ni (Regional and Language Options) tıklayın.
 2. Diller (Languages) sekmesini tıklayın, sonra da Metin hizmetleri ve giriş dilleri (Text services and input languages) altında Ayrıntılar’ı (Details) tıklayın.
 3. Varsayılan giriş dili (Default input language) altında, uygun giriş dilini Şekil 3’te gösterildiği gibi seçin.


Şekil 3. Varsayılan bir dil seçmek

Varsayılan kullanıcı hesabı için bir giriş dili eklemek

 1. Bilgisazarınızı birden fazla isimde kullanan varsa yönetici (Administrator) olarak oturumu açın.
 2. Denetim Masası’nda (Control Panel) Bölge ve Dil Seçenekleri’ni (Regional and Language Options) tıklayın.
 3. Diller (Languages) sekmesini tıklayın, sonra da Metin hizmetleri ve giriş dilleri (Text services and input languages) altında Ayrıntılar’ı (Details) tıklayın.
 4. Yüklü hizmetler (Installed services) altında Ekle’yi (Add) tıklayın. (IBM dışında bütün Türkçe bölümleri işaretlemenizi tavsiye ederiz)
 5. Giriş dili (Input Language) kutusunda, kullanıcıların belirtilen giriş dilinde metin girmesini etkinleştirmek için eklemek istediğiniz giriş dilini ve sonra da Tamam’ı (OK) tıklayın. Birden çok giriş dili eklemek isterseniz, eklemek istediğiniz her dil için bu adımı yineleyin.
 6. Tamam’ı (OK) ya da Uygula’yı (Apply) tıklayıp Metin hizmetleri ve giriş dilleri (Text services and input languages) iletişim kutusunu kapatın.
 7. Gelişmiş (Advanced) sekmesini tıklayın, sonra da Şekil 4’te gösterildiği gibi Tüm ayarları geçerli kullanıcıya ve varsayılan kullanıcı profiline uygula (Apply all settings to the current user account and to the default user profile) onay kutusunu işaretleyin.


Şekil 4. Varsayılan kullanıcı hesabı için varsayılan dili eklemek

 

   

 
Copyright © 2002-2019 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.