FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Kianaşi Dulyamxenu Oxorcalepeşi Ndğa / İsmail Avcı Bucaklişi / Lazuri.Com
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

Kianaşi Oxorcaluri Ndğa ... Dünya Kadınlar Günü
Marûişi ovro: Kianaşi Dulyamxenu Oxorcalepeşi Ndğa

TRT na-iûuran televuzi goninwu do milleûik televuzis oéadu gyoöüu şüule galeni milleûişi nosis ar sureûi kodoliöaru; üalati mobaleri (moüideri) oxorca do üaves üumari na-isûers komoli... Dudi-muşi enteli na-dvawonen gverdi çkinerepes, uçkinerepes do feminisûepes haşo ar sureûi dvaöirûes; nçai üalati üaôulas mobaleri oxorca!...

Ham hentepek na-gorumûes sûerotipi orûu...

 


İsmail Bucaklişi

Gverdi çkineri do uçkinerepek Zuğa yulvas oxorcalepek içalişaman do komolepe koxeran, ya zoôonan. Üaûa dulya; bere ordu, puci oéadu, oxori oktu, galeni - doloxeni mteli dulya oxorcalepek ikuman. Do, komolepek-ti ôanda üavepes üumari isûeran!...

E ho, mcve oras oxorcalepek didope ikumûes. Üaûa dulya oxorcalepeşi xepeşe goluluûu. Bere-ti ordamûes, puci-ti, üoçi-ti oâğamûes. Ama komolepe-ti var xeûes. Komolepek-ti oxorcalepek na-ikuman mtel dulyapes aüateûes do oxorcaluri na-va-ren, dido menceli na-diöirs komoleburi dulyape-ti ikumûes. Oxorcak-ti dido içalişamûu, komolik-ti... Komoli üurbeûişe-ti uluûu do oxori-muşi şeni geöareri öüindumûu. Hak ar öuûa dovisvacat do mevisiminat, Helimişi Xasanik Tunaşe, Faşişe do çkva svalepeşe oçalişuşe na-ulurûes komolepe şeni mu tkumers?

Ha şiiri (Mşkiridoni); Soxumiş skidalaşen; Sovyetyari skidalaşen, Sovyetyari skidalas na-skidunan berepeş nenaten öareli va ren. Aya mcveş oras Lazistaniş Lazepe do Lazistaniş berepe şeni öareli ren. Entepe ôanûa limboçiluğis, kimi Tunas, kimi Faşis içalişemûes, ar xvala, ar üişişi sum tutaş meüalapuşi üumania ancak axveneûes do oxorişa oüinikteûes, do entepeşi nöareli ren. (Helimişi Xasani)

Anatolias na-ren steri Lazonas-ti var içalişams komolepe-ti korûes, ama dido var... Muşeni-ki, ar xvala oçalişute oxori var ikteûu do mitis korba var azğeûu. Hemuşeni oxorcaşi-ti, komolişi-ti oçalişu diöirûu.

Nana-şüimi sumeneçi do viûosum waneri ren. Lazonas dibadu, Lazonas irdu do hek ikçinu. Mtel skidala-muşi hek golaxûu. Skidala-muşi oxaşüute, obergute, dişüa otorute goluûoçu. Berebara-ti dordu do motaloni-ti diyu.

Nana-şüimi aşüva dida ar oxorca ren. Ham orapes muşi dulyapeşe made mutis var aüaten. Motalepe-muşi şüala oxikten do woxlenurepe miôaramitaman.

Nana şüala woxlenurepeşi, woxlenuri skidalaşi visinapit do nanas vuüitxi: “Woxle, oxorcalepe xvala xvala içalişamûes do komolepe xeûes-i?”

“Var” , ya iûus nanak, “heşo var orû, ya. “Oxorcalepek na-ikums iri dulyape komolepek-ti ikumûes” ya.

“Oxorcak livadi möumûu, komolik-ti...

Oxorcak pucepe şeni tipi şüorumûu, komolik-ti...

Oxorcak toyöi doüaçeri, üalati mobaleri (moüideri) dulyaşe uluûu, üoçik-ti...

Oxorcak noderişe uluûu, üoçi-ti ulurûu”, ya iûus nanak!...

E do, lazuûi moyselu. Milleûik livadepe nçai doyu. Üoçepe pavriüas kamaxûes do dulyamxenu diyes. Kimi-ti üurbeûişe igzalu. Opuûepe oxorcalepes, berepes do didalepes kodusüudes. Heşo iyusis dulya-ti oxorcas kodusüudu.

¤¤¤

Woxle bozope mektebişe var oşüumûes. Xvala Lazepek var, Anatolias mitik bozope-nişi mektebişe var oşüumûu. Bozope mektebişe oşüvalu adeûi var orûu.

¤¤¤

TRT na-iûuran televuzi goninwu do milleûik televuzis oéadu gyoöüu şüule galeni milleûişi nosis ar sureûi kodoliöaru; üalati mobaleri (moüideri) oxorca do üaves üumari na-isûers komoli... Dudi-muşi enteli na-dvawonen gverdi çkinerepes, uçkinerepes do feminisûepes haşo ar sureûi dvaöirûes; nçai üalati üaôulas mobaleri oxorca!...

Ham hentepek na-gorumûes sûerotipi orûu...

 

¤¤¤

Hantepe uçkinerepe renan. Hantepes Lazi mi-na ren, Lazi oxorcalepeşi skidala muöo na-ren do muşeni heşo na-iyu çkar var uçkinan!...

¬ Turkiyeşi nam çkineris Lazonaşa ulvapun do ar wana Lazepe doloxe dugutinapun?

¬ Nam çkineris, nam sosiologis Zuğa yulvoni varna Lazi, oxorca do komolepeşi skidala uâirapun?

¬ Mi ren, nam sosiologi ren Lazepeşi skidala kyulturi na-üai uçkin?

Âirameri na-isinapams dido üoçi va ren!... Mitik-ti âirameri na-ren şeni mutu var tkumers. Hekole hakole ucişe na-amaxtu noziûapete, ziûerişe ziûeri nenapete imsiponaman (iduşunaman)...

 

 

¤¤¤

Sureûi, üalati mobaleri oxorca ren...

Üalati mobaleri oxorca uçkineri üoçişi sûerotipi ren!...

Ama ham sureûi do sûerotipi mtel Lazepe do Zuğa yulvoni üoçepeşi; oxorcalepeşi, komolepeşi sureûi va ren!

¤¤¤¤¤¤¤

Lazuri.Com / 08.03.2007

 

Untitled Document
  İsmail Bucaklişi
    Laz Şairi Nurdoğan Abaşişi'nin Ardından...
    Röp:YAŞAR BAYRAKTAR
    HAYALLERE TANIK OLMAK
    Kianaşi Dulyamxenu Oxorcalepeşi Ndğa
    Hasan Helimişi'nin Yaşam Öyküsü)
    Bu bir yol hikayesidir.
    Farkındamısınız? Lazca Yok Oluyor!
    Helessa Yalessa
    Horon / Tulum şişer saruk baştan düşer
    Lazlar çayla nasıl tanıştı
    TRT'de Lazca yayın olmayacakmı?
    Dağlardan denizlere
    Giden tulumcunun ardından
    Laz Dili Grameri
    Lazca isimlendirmeler üzerine
    Laz folklöründe düğün ve düğünle ilgili ritüeller
    Lazlar kimdir
    Lazlar üstüne kartvelist tezler
    Helimişi Xasani'nin otobiyografisi..

HORON & TULUM
Horon ve Tulum Kursu

Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

KAZIM KOYUNCU (DVD)
Sarkilarla Geçtim Aranizdan - Kazim Için Bir Film

KARAKUTU

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.