FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Ekolojik Suç.../ SADIK VARER / Lazuri.Com
 

Ekolojik Suç...


Sadık Varer


Resim: Aynur Kızıltan

 

Dostoyevski’nin dünya klasikleri içinde yer alan Suç ve Ceza başlıklı romanının kahramanı Raskolnikov’un başına gelenlerden hareketle pek çok suç ve ceza yorumu yapılmıştır.

Yaygın bir görüş, romandan şöyle bir özet sonuç çıkarır; hiçbir suç cezasız kalmaz, hukuk engelini aşsa bile vicdan engelini aşamayan suçlu er ya da geç ama mutlaka ceza ile karşılaşır.

Bir başka görüşe göre, o ‘an’ için suç sayılan bir davranış başka bir ‘an’da suç sayılmaz; kendinde tarihsel bir kişilik özelliği bulan Raskolnikov, vicdanına yenilme ‘zaafı’ gösterip hukukla karşılaşmasaydı ya da bir nedenle Çar’ın kolluk güçlerine yakayı kaptırmasaydı, işlediği suçun lafı bile edilmezdi.

Bu görüş kendini, bildik tarihsel deneylerle doğrulamaya çalışır. Örneğin, Fransız devriminin önderi Robespierre, devrimi gerçekleştirmeden önce monarşinin eline düşseydi, bir suçlu olarak giyotine gönderilirdi…

Aynı şekilde, İstanbul’da Meclis-i Mebusan dururken, Ankara’da alternatif bir meclisin, Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuna öncülük eden Mustafa Kemal, padişahın eline düşseydi, gıyabında verilmiş olan idam hükmü uygulanır ve tarihe bir suçlu olarak kaydedilirdi…

Kapitalist dünyanın ‘suçluları’ sayılan komünistler, şayet gerçek bir modern kölelik düzeni olan kapitalizmi süpürüp atmayı başarırlarsa, kaçınılmaz olarak bugünün suçlayıcıları suçlu durumuna düşeceklerdir…

Velhasıl suç, sosyal ve görece bir kavramdır. Zamana ve mekana göre değişir.

Ama bir suç var ki, zaman ve mekan tanımaz!.. Bu, ekolojik suçtur.

Dünyamızın bugününde genel kabul gören büyük suçlardan; işkenceden, sömürüden, insanların işsiz ve umutsuz bir yaşama mahkum edilmesinden, aşağılanmasından, ulusların baskı altında tutulmasından ve hatta soykırımdan daha büyük bir suçtur, ekolojik suç.

Daha büyük bir suçtur; çünkü diğer suçlar, bireylere, siyasal gruplara, emekçi sınıflara ve uluslara karşı işlenirken, ekolojik suç, bütün insanlığa ve insanlığın geleceğine karşı işlenmektedir.

Peki, insanlığın bugününü ve geleceğini tehdit eden ekolojik suçun müsebbibi kimdir?

Bir dizi başlık altında incelenmesi gereken ekolojik suçların tümünü bir makaleye sığdırmak mümkün değil. Burada, önem sıralamasına göre öne çıkan küresel ısınmaya değinmekle yetineceğim.

İnsanlığın geleceğini yok edeceği kuvvetle muhtemel küresel ısınmanın müsebbipleri, satın aldıkları bilim insanları ile büyük bir manipülasyon çabası içindeler; aynı zamanda kendi geleceklerini de tehdit eden ekolojik suça yardım ve yataklık eden ‘bilim insanları’, hizmetlerine sunulan iletişim araçlarını kullanarak insanlığa, küresel ısınmanın doğal bir süreç ve biraz daha ileri giderek ‘tanrının işi’ olduğunu anlatıyorlar.

Neyse ki ‘ insanlığı ilgilendiren her şey bizi de ilgilendirir’ diyen dürüst ve bağımsız bilim insanları da var. Onlardan öğreniyoruz:

Milutin Milankoviç adlı bir bilim insanı 1930’lu yıllarda, dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin doksan beş bin yılda bir biraz daha basıklaştığını, her kırk bir bin yılda dünyanın ekseninde doğrusal bir kayma ve her yirmi üç bin yılda bir de dairesel bir sapma bulunduğunu kanıtlamış.

Günümüz bilim insanları Milankoviç’in teorisini referans alarak, dünyanın sözü edilen hareketlerinden dolayı zaman zaman soğuk dönemler yaşadığını ve yüz bin yıllık periyotlarda on bin yıl süreyle sıcak dönemler geçirdiğini varsayıyorlar.

Küresel ısınmanın doğal nedeni böylece açıklanıyor. Ama sanayileşmenin gelişmeye başlamasıyla, 1800’lerin sonlarından bu yana, özellikle de son elli yılda atmosferde yaşanan değişimi izleyen ve analiz eden aynı bilim insanları, dünyamızın bugününde yaşanan küresel ısınmanın doğal nedenlerden kaynaklanmadığını ispatladılar.

Küresel ısınmanın ana nedeni, sanayinin gereksindiği enerji kaynağı olarak fosil yakıtların tercih edilmesi ve kullanılmasıyla, atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasıdır.

Hayatın tahribatı anlamına gelen küresel ısınma; kuraklık, açlık, susuzluk, aynı süreçlerde çölleşme ve buzullaşma ile yaşanacak büyük göçler, kaos ve savaş demektir.

Ve hiç kuşkusuz; güneş, su, rüzgar gibi çevre dostu enerji kaynakları yerine kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtları kapitalist üretim ve tüketim süreçlerinin ‘vazgeçilmez’ enerji kaynağı haline getirenler, küresel ısınmanın asli failleridir.

Dünya Bankası, 1992- 2000 yılları arasında 37.5 milyar ton karbondioksit üretecek olan fosil yakıt projelerine 13.6 milyar dolar destek vermiştir. Yapılan bir araştırmaya göre, Dünya Bankası gibi ekolojik suç işlemeyi sürdüren 122 çokuluslu şirket, atmosfere salınan karbondioksit emisyonlarının yüzde sekseninden sorumludur. Yalnızca, Shell, Exxon – Mobil, BP – Amoco – Arco ve Chevron – Texaco, yani petrol üreticisi dört şirket tüm karbon emisyonlarının yüzde onundan sorumludur.

Demek ki, ekolojik suç söz konusu olduğunda Dostoyevski’nin Raskolnikov’u, kapitalizmdir!..

Ancak Raskolnikov’da vicdan diye bir şey varmış ve bu ‘zaafı’ yüzünden Çar’ın kolluk güçleri onun sonunu getirmişlerdi.

Peki ama, küresel ısınmanın asli faili olduğu kesinleşen ve sınırsız kâr hırsıyla gözünü karartarak, hiçbir vicdani rahatsızlık duymadan insanlığın tanık olduğu en büyük suçu işlemeyi sürdüren kapitalizmin sonunu kimler getirecek ?!.

Sadık Varer

Lazuri.com / 02.06.2008

  Sadık Varer
   Karadenizlinin HES İsyanı Ve Ekolojik Duyarlılık
   LAZCA ve ASİMİLASYON
   MARİA YOLDAŞ...
   LAZLAR ve  SİYASET
   Tekel Direnişinde 'Sınıf Ahlakı'
   KÜRESEL ISINMA ve KÜRESEL İSYAN:
   KALICI BARIŞ İSTEYENLERE:
   Demokratik Açılım!..
   Laz Milleti Yaratmak!..
   Gaz Odasında Sigara Yasağı !..
   Lazona’da İlk 1 Mayıs
   Lazların Yakın Tarihine Kenar Notları
   Lazlar ne istiyor?
   Röportaj: Lazurinena - Sadık Varer
   Laz ve Rus'un Nükleer Ortaklığı
   Topal Osman'dan Ergenekona
   Asimilasyon ve Lazlar...
   Ekolojik Suç...
   Ekolojik Mücadele...
   Ben, Türkiyeli bir Laz’ım .....

HORON & TULUM
Horon ve Tulum Kursu

Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

KAZIM KOYUNCU (DVD)
Sarkilarla Geçtim Aranizdan - Kazim Için Bir Film

KARAKUTU

   

 
Copyright © 2002-2024 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.